Log in
De Groot, I. & Oosterwijk, M., 2017, Koninklijke van Gorcum, 120 pag., €18,50, ISBN 9789023254836
Ilona Bernoster

Alle praktiserend logopedisten en logopedisten in opleiding krijgen er mee te maken, het stellen van doelen, volgens het SMART – principe. Uit onderzoek onder praktiserend logopedisten en logopediestudenten, bleek dat er behoefte was aan een handreiking waarin de elementen worden beschreven die nodig zijn bij het stellen en formuleren van een doel. Dit boek is gericht op het stellen van doelen onder andere in de logopedische setting en brengt complexe vakinhoudelijke en onderwijskundige informatie samen.

Wat ik zelf prettig vond is dat er aandacht is voor het meetbaar maken van het doel. Naast de al bekende meetinstrumenten zoals de VASschaal is er in dit boek ook een nieuwe schaal (Schaal voor Tevredenheid) toegevoegd, waarmee onder andere de cliëntdoelen op participatieniveau meetbaar kunnen worden gemaakt. Dit is prettig bijvoorbeeld wanneer uit de reguliere testen geen indicatie komt om de logopedische therapie te starten, maar er vanuit participatieproblemen wel een meetbaar doel kan worden opgesteld.

Het is een gestructureerd