Log in
M. van Druenen, F. Scheltinga, H. Wentink en L. Verhoeven, 2019, Expertisecentrum Nederlands, €32,95 (incl. BTW), 162 pagina’s, ISBN: 9789077529454
Annelie de Rover

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 is een boek dat in eerste instantie is geschreven voor leerkrachten en intern begeleiders werkzaam in de onderbouw van het basisonderwijs, maar het is ook relevant voor logopedisten die werken met kinderen in deze doelgroep. Het boek bestaat uit een inleiding, zeven hoofdstukken en bijlagen. Deze zijn inzichtelijk in het boek weergegeven en als download via de website van Expertisecentrum Nederlands te verkrijgen. Dit protocol vervangt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2 (H. Wentink & L. Verhoeven, 2010) en heeft meer aandacht voor de verschillende taaldomeinen met praktijkvoorbeelden. Het boek is mooi vormgegeven met een duidelijke opbouw.

Het boek begint met informatie rondom de taalontwikkeling en factoren die hierop van invloed zijn, voor logopedisten bekend. Wel verfrissend is de beschrijving van de relatie tussen taalvaardigheden en de preventie van leesproblemen in groep 3. Dit benadrukt voor logopedisten de urgentie van het signaleren van mogelijke problemen in de beginnende geletterdheid bij kleuters met