Log in
P. van Aken, 2016, Uitgeverij SWP Amsterdam, €17,-, 106 pag., ISBN 9788560 672 7
Marloes van Eck–Teeuwen

‘Presenteren = leuk’ is een praktisch handboek voor een ontspannen voorbereiding op een spreekbeurt of presentatie voor kinderen van 9 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten.

De nadruk van het boek ‘Presenteren = leuk’ ligt op het inzetten van technieken om het presenteren minder spannend te maken. Ademhalingstechnieken worden op een eenvoudige, kindvriendelijke manier uitgelegd, met veel oefeningen. Bij de oefeningen staat ook het doel van de oefening beschreven zodat het kind weet welk positief effect deze oefening heeft bij zijn presentatie. Er wordt kort ingegaan op hoe je als kind aan de slag kunt gaan met de inhoud van de presentatie; welk onderwerp kies je, wat vertel je wel/niet, uitleg Kop-Romp- Staart indeling.

Bij de hoofdstukken verbale communicatie en non-verbale communicatie wordt uiteengezet waar je op kunt letten tijdens het houden van de presentatie of spreekbeurt. Er staan zoveel tips (taalgebruik, stem, spraak, lichaamstaal, uiterlijk, ruimtegebruik) in dat je soms een beetje het overzicht verliest. De bladzijden lijken qua