Log in
J. Thijssen, 2020, Uitgeverij Pica, 120 pag., €16,95 (incl. BTW), ISBN 9789492525970
Tessa Kraak

Jolijn (12 jaar) heeft een verhaal geschreven over een konijntje dat TOS heeft. Haar inspiratiebron was haar eigen broertje. Het verhaal gaat over een spannend dierenavontuur, waarin TOS telkens terugkomt. In het verhaal komen herkenbare uitspraken en gedachten van verschillende familieleden rondom het kind met TOS aan bod. Er is aandacht voor de sterke en zwakke kanten van de personages, zo ook van de kinderen met TOS. Ook komen verschillende hulpmiddelen (zoals tekenen, gebaren, mimiek) en concrete voorbeelden van miscommunicatie aan bod. Naast de tekst staan woordbetekenissen en illustraties. Na elk hoofdstuk staan enkele inhoudsvragen om te checken of het kind het verhaal begrepen heeft. Achter een aantal hoofdstukken staan ook ‘Hoe zit dat bij jou?’-vragen.

Het verhaal gaat over een spannend dierenavontuur, waarin TOS telkens terugkomt

Mijn collega’