Log in
M. Tittse-Linsen, 2017, Uitgever Sapienta, €36.50, ISBN: 9789492711021
Agnes Linders, Miriam Peeters

De Pictogenda is een agenda voor iedereen die moeite heeft met lezen of schrijven, communiceren of onthouden. Afspraken en taken kunnen met behulp van pictogrammen in de agenda worden weergegeven. Andere gebruiksdoelen zijn bijvoorbeeld leren plannen, ontwikkelen van tijdsbesef, ondersteunen bij gespreksvoering en het maken van een levensboek.

Bij Siza, een organisatie voor mensen met een beperking, wordt de agenda door veel cliënten gebruikt. De agenda geeft een weekoverzicht met een verdeling in ochtend/middag/avond. De dagen van de week worden met een kleur en een pictogram weergegeven. De agenda heeft een prettig formaat en is makkelijk in gebruik. Wat vooral opvalt: achterin de agenda is een grote hoeveelheid pictogramstickers bijgevoegd, verdeeld in categorieën. De pictogrammen zijn door de maker zelf ontwikkeld. Het zijn niet de meest gangbare pictogrammen zoals Visitaal of PCS. Als een cliënt met een ander pictogrammensysteem werkt kunnen er losse stickervellen worden besteld waarmee zelf aangepaste stickers en foto’s kunnen worden