Log in
E. Hermans, 2019, www.overhethoofdgezien.nl, 239 pagina’s, €24,95, ISBN 9789463457941
Hiltje Muller 

Over het hoofd gezien BoekIn dit boek wordt op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de impact van NAH op het leven van jonge mensen. Vooral de problemen die zich op de langere termijn manifesteren worden belicht, wanneer het ogenschijnlijk weer goed gaat met het slachtoffer en de acute zorg niet meer nodig is. Cliënten lopen echter veelvuldig aan tegen problemen op cognitief, gedragsmatig, sociaal- emotioneel en communicatief vlak. Ook worden de problemen in de executieve functies benoemd en het verschijnsel ‘Growing into deficits’. In iedere ontwikkelingsfase komen er nieuwe functies tot rijping in de hersenen. Daardoor kunnen zich na een NAH in elke nieuwe fase ook nieuwe problemen voordoen. Soms worden deze problemen in eerste instantie niet eens meer gelinkt aan een eerder hoofdletsel. Hermans vertelt dat er van de kinderen die jaarlijks NAH oplopen maar een paar honderd worden gezien in de