Log in
E. Manders, uitgeverij Gompel & Svacina, 156 blz, ISBN 9789463712323,2020, €24,00
Lydeke Fransen

In de loop der jaren zijn er duizenden boeken geschreven en honderden films gemaakt waarin allerhande ziektes, aandoeningen en beperkingen een belangrijke rol spelen. Ook spraak-, taal- en gehoorproblemen zijn geregeld het onderwerp in van boeken, films en theateropvoeringen.

Dit boek biedt een selectie, met de nodige kritische kanttekeningen en commentaren, van wat er op dit vlak zoal verschenen is.

Het boek is heel gestructureerd opgebouwd uit verschillende hoofdstukken, waarin telkens een andere stoornis belicht wordt volgens een vast patroon. Achtereenvolgens komen afasie, het locked- in syndroom, doofheid en slechthorendheid, stotteren, mutisme en dysartrie-anartrie aan bod. Ook een aantal ‘andere’ spraak- en taalstoornissen zoals schisis, uitspraak- en stemproblemen komt ter sprake.

Zo wordt in hoofdstuk 1 afasie onder de loep genomen. Er wordt een korte inleiding gegeven, waarin de stoornis gedefinieerd wordt. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van literatuur (non-fictie, fictie) en film en theater, waarbij kort de inhoud van boeken en voorstellingen wordt beschreven.

Zo’n opsomming is