Log in
Agirdag, O. & E.R. Kambel (red), 2017, Boom uitgevers, 173 pag., € 17,50, ISBN 9789024406661
Janneke de Waal-Bogers

Dit is geen boek over linguïstische achtergronden bij meertaligheid, al komen deze hier en daar oppervlakkig aan bod. Dit boek gaat over meertaligheid op school, in de klas. Het beschrijft de knelpunten die leraren tegenkomen bij het lesgeven aan meertalige kinderen. Hiermee geeft het een inkijkje in de klas en de beleving van leerkrachten rondom meertaligheid. Deze informatie heeft iedere logopedist nodig om samen met leerkrachten op te kunnen trekken rondom dit thema. Vanuit onderzoeken wordt een beeld geschetst van de meertalige situatie in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen en worden belangrijke punten aangehaald die scholen mee moeten nemen in hun beleid om meertalige kinderen optimaal te kunnen laten profiteren van het onderwijs. Daarom is het een must voor logopedisten die werken op voorscholen, in het (speciaal) (basis) onderwijs en in het voortgezet onderwijs.