Log in
M.F. Delfos, 2014 (17e druk), Uitgeverij SWP, 206 pag., €25,90, ISBN 978 90 8850 510 2
Willeke Terlouw-Brandwijk

‘Luister je wel naar mij?’ vormt samen met ‘Ik heb ook wat te vertellen’ een serie van twee boeken over communiceren met kinderen en jeugdigen. Het richt zich met name, zoals de titels al beschrijven, op het bewust worden van het feit dat wij als volwassenen ook naar het kind kunnen en meer zouden moeten luisteren. Het is gericht op het houden van open gesprekken met elkaar, zodat kinderen hun mening, beleving of behoeften kunnen delen.

Het boek heeft een logische, goed te volgen opbouwen. In het inleidende eerste hoofdstuk worden onderwerpen als ‘sensitieve periode’, ‘leercapaciteit’ en ‘leerbereidheid’ geïntroduceerd. De auteur beschrijft in het tweede hoofdstuk de groei en ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar. Zij laat vervolgens zien dat de groei van kinderen op sociaal, emotioneel en psychisch vlak samenhangt met de manier waarop kinderen willen en kunnen communiceren. In het derde hoofdstuk wordt er uitgebreid stilgestaan bij de gespreksvoering. Hierbij staan respect en bescheidenheid centraal.