Log in
Annemieke Bastiaans, 2015, www.voicejoy.nl, €17,50 Inclusief BTW, 30 PAG.
Rieneke Kaldenhoven-Kats

“Lotte de dappere koe” is het tweede l ogopedische prentenboek van Annemieke Bastiaans, werkzaam als logopedist op een ZMLK-school. Eerder verscheen “Prenten pictoboek Gijs het sterke paard.” In “Lotte de dappere koe” wordt spelenderwijs geoefend met het lezen van picto-zinnen, het zingen van liedjes, klankletterkoppeling en het beantwoorden van taaldenkvragen van Drs. Marion Blank. Er worden vragen gesteld op vier niveaus, nl: “waarnemen”, “verbanden leggen”, “ordenen” en “redeneren”. Ook wordt het verhaal inzichtelijk gemaakt door een plattegrond in het boek.

Het verhaal leent zich er goed voor om uit te spelen. Er is bewust gekozen voor materialen die gemakkelijk te verkrijgen zijn. Zo spreekt het verhaal nog meer tot de verbeelding. Ook wordt op deze manier het inzicht in het verhaal en het speelplezier vergroot. De liedjes (ondersteund met picto’s) zijn terug te vinden op de site: www.voicejoy.nl. De liedjes zijn ingezongen door een “barbashopkoortje” en zijn gemakkelijk mee te zingen. De melodieën zijn erg aanstekelijk