Log in
Vanaf 1 juli is het Logopedisch Onderzoeksprotocol NT2, oftewel LONT, verkrijgbaar! Het LONT is een valide en op het ICF geba-seerd onderzoeksprotocol om uitspraak en verstaanbaarheids-problemen bij NT2-leerders vanaf ongeveer 12 jaar in kaart te brengen.

Dit diagnostisch instrument bestaat uit een algemene screening, beoordeling van de spontane spraak, een anamnese en onderzoek naar zowel klanken als prosodie. Het doel is om een volledig en betrouwbaar beeld van de uitspraak en verstaanbaar­heid van een individuele NT2-leerder te verkrijgen, zodat hieruit doelen en adviezen met betrek­king tot het verbeteren van de verstaanbaarheid kunnen worden afgeleid.

Bij aankoop van een gebruiksli­centie van het LONT krijg je even­eens toegang tot een evidence-based e-learning. Vol­wassen NT2-leerders zijn voor veel logopedisten immers een relatief nieuwe doelgroep. Door middel van deze e-learning met échte casussen, kennisclips en praktijkopdrachten, leer je stap voor