Log in
Logischerwijs spelen met klank en letter heeft een logische opbouw waarin eerst informatie gegeven wordt over de fonologische ont¬wikkeling en plaatsing van de klanken
Loes Venema

Horen, voelen, doen komen aan bod met de verschil­lende eigenschappen van de klan­ken. Ook staan er klankgebaren in, deze zijn handig om mee te geven aan ouders. Vervolgens wordt er nog aandacht besteed aan klank-tekenkoppeling en uiteindelijk komen de clusters aan bod.

Het boek is geschreven en geïllus­treerd door Ezra de Leeuw, prak­tijkhouder van Logischerwijs Logopedie. Het geeft ouders handvatten om zelf al met hun kind aan de slag te kunnen voor­dat ze hulp inschakelen. Daar­naast is het bedoeld voor logopedisten, leerkrachten, dys­lexiebehandelaren, leesspecialis­ten en andere professionals in de zorg