Log in
E. Hoste en S. Vandevelde, 2015, HoGent, €98,44, ISBN 9789491170195
Brigitte Schaapveld

Lettersoep is een werkboek voor de aanpak van hardnekkige letterverwarringen. Het is een Vlaamse uitgave. Het werkboek gaat in op zowel visuele als auditieve letterverwarringen en biedt de gebruiker een set oefeningen met eenlettergrepig woordmateriaal op zowel woord-, zins-, als tekstniveau.

Het werkboek bevatten themaplaten waarbij kennisgemaakt wordt met het steunwoord.

Daarna vindt auditieve identificatie van de klank en visuele identificatie van de letter op woordniveau plaats. Deze wordt gekoppeld aan een letterpaspoort waarbij de visuele en auditieve aspecten benoemd worden. Verderop in het boek zijn werkbladen met oefeningen voor foneem-grafeem en grafeem-foneemkoppeling op zinsniveau en tekstniveau. Dus 16 oefeningen voor identificatie, discriminatie en versteviging van de klanken, letters, koppelingen. Op elk werkblad staat een icoontje: een oog of een oor. De oefenbladen kunnen één keer gedownload worden zodat je ze digitaal hebt. De visueel verwarbare lettertekens zijn: ei/ie, b/d, v/w, m/n. De auditief verwarbare lettertekens zijn: m/n, v/f, z/s, b/p, d/t,