Log in
E. Weitzman en J. Greenberg, 2018, Uitgeverij SWP, 397 blz, € 57,00 (incl. BTW). ISBN 9789088508134
Veronique Vogels

Dit boek sluit aan bij de Hanen trainingen ‘Learning Language and Loving It’. Het boek is geschreven voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang en leerkrachten van jonge kinderen. Maar ook voor coaches van deze mensen, zoals logopedisten. Het ziet er, zoals alle andere boeken van Hanen, prachtig uit met mooie illustraties. Het is duidelijk qua opbouw en taalgebruik. Er is overlap met de andere boeken die zijn uitgebracht. Natuurlijk komen principes zoals Kijken Wachten en Luisteren, en het kind laten leiden terug in dit boek. Er worden echter ook andere strategieën aangereikt die nodig zijn om in een groep kinderen de interacties te bevorderen zodat ze sociale vaardigheden en taal kunnen leren.

Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat theorie over taalverwerving. Het tweede deel legt uit hoe je er als opvoeder in een groep voor kunt zorgen dat je alle kinderen ‘in beeld’ hebt en wat die kinderen nodig hebben om tot interacties te komen.