Log in
L. Van Severen & S. Feryn, 2016, Vlaamse vereniging voor logopedisten, www.vvl.be/webshop €257,50
Maartje Thoen-Houben

Met behulp van dit programma worden volgens de makers klankbewustzijn en articulatie op speelse wijze gestimuleerd. Het programma is genoemd naar de handpop die een hoofdrol speelt in alle lessen. Samen met Kaatje Klank en de leerkracht/logopedist ontdekken de kleuters een zestal Nederlandse klanken. Het programma is bedoeld voor groep 1. Ik heb het uitgeprobeerd met een groep van zes oudste kleuters op een cluster-2 school.

Het programma bestaat uit een handleiding, twee mappen (een map met prenten en een map met de lessen), Kaatje Klank (de handpop) en materialen voor een schermspel. Je koopt zelf een interactieve klankenmuur om alle oefeningen te kunnen doen (aanrader!).

Kaatje Klank is ontwikkeld als een methodiek die kleuterleerkrachten helpt om articulatie op een vroeg moment aan te pakken vanuit klankbewustzijn. Het programma is geschreven voor de Vlaamse kleuteronderwijzer. Het programma is in te zetten door een logopedist in samenwerking met de groepsleerkracht. Volgens de handleiding zou er drie keer per week