Log in
Oefenen met klanken A. Nederkorn, 2017, Uitgeverij Anzicht, €24,95, 64 pag., ISBN 9789082169010
Esther van Rems-Dijkstra

‘Ik zie ik zie’ is een liggend boek over klanken. Het boek staat vol met gefotoshopte platen, met daarnaast een doelklank. Op de plaat vind je zowel plaatjes van zelfstandige naamwoorden met de doelklank als plaatjes die een werkwoord of bijvoeglijk voornaamwoord aanduiden. De auteur heeft Nederlandse taalen letterkunde gestudeerd en geeft taalles aan anderstalige en Nederlandstalige volwassenen. Dit zie je ook terug in de platen.

De volgorde van de doelklanken is niet alfabetisch, maar er is gekozen om de platen visueel te ordenen (esthetische criteria), dit maakt het soms lastig om snel de juiste plaat te vinden. Er is voor gekozen om, naast de 26 letters van het alfabet, ook 26 vaste lettercombinaties als plaat te maken. Achterin het boek staat een beknopte verantwoording waarin de auteur de keuzes uitlegt en onderbouwt. Ze legt hierin ook uit waarom bijvoorbeeld naast de /ee/ ook /eer/ een aparte plaat heeft (klinkerverkleuring). De keuzes zijn duidelijk ingegeven door de doelgroepen waar ze mee werkt.