Log in
Ik heb ook wat te vertellen is deel 2 in een serie van twee boeken over communicatie met kinderen en jeugdigen.
Lindy Sevens

M.F. Delfos, 2016, Uitgeverij SWP Amsterdam, 271 pag., €29.90, ISBN 978 90 8850 706 9

Deel 1 gaat over communicatie met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Deel 2 is geschreven voor ouders, opvoeders en iedereen die met pubers en adolescenten werkt.

Het boek begint met een theoretische achtergrond over de puberteit. De informatie die gegeven wordt is breed (biologisch, sociaal, psychologisch), maar door de manier van schrijven blijft het aangenaam om te lezen. De teksten zijn duidelijk en overzichtelijk opgebouwd. Door de vele voorbeelden en praktische denkopdrachten is het boek heel herkenbaar en hierdoor komt de theorie tot leven. In het tweede hoofdstuk worden problemen rond de opvoeding geschetst. Het hoofdstuk gaat moeilijke thema’s niet uit de weg, maar biedt een onderbouwde manier van kijken naar de opvoedingsuitdagingen van pubers zonder belerend te zijn. De volgende twee hoofdstukken gaan dieper in op de algemene gespreks- en vraagtechnieken. Op zich staat daar vrij weinig nieuws in voor logopedisten, maar het is wel fijn om de tips en aandachtspunten