Log in
I. de Haan, C. Mathijssen, S. Wopereis e.a., uitgever: CED-groep, 2013, 3 delen*, €124,95 per deel, ISBN van deel A 978-90-5819-312-4, deel B 978-90-5819-313-1, deel C 978-90-5819-314-8. *groep 2 t/m 4 regulier basisonderwijs en groep 3 t/m 5 speciaal basisonderwijs
Maxime Klijn

In het Hoorspel wordt gewerkt aan het eigen maken van diverse strategieën voor begrijpend luisteren. Dat gebeurt door middel van verhalende teksten, die te beluisteren zijn via de bijgeleverde cd. Zo wordt onder andere gewerkt aan strategieën voor de luisterhouding, voorspellen, achterhalen van betekenissen bij moeilijke woorden en samenvatten. In deel B en C wordt aandacht geschonken aan het stellen van vragen.

Elk deel heeft zijn eigen map. In elke map zit een algemene handleiding met daarin een duidelijke beschrijving van de opzet van het Hoorspel. De relevante kern- en tussendoelen zijn hierin ook opgenomen, wat een goed inzicht geeft in de doelen waaraan gewerkt wordt. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s; elk thema bestaat uit vier of vijf lessen. De handleiding voor de lessen is gedetailleerd beschreven, maar zodanig gedetailleerd dat het teveel is om tijdens de les als steun te gebruiken om ‘snel’ te kijken wat de bedoeling is. Met name