Log in
M. Orioni, 2019, Uitgeverij SWP, 88 blz, €17,-, ISBN 978 90 8560 067 1
Marlie van den Hil

Hoeveel talen spreek jij? laat kinderen kennismaken met meertaligheid. Het boek richt zich specifiek op kinderen, maar is uiteraard ook goed leesbaar voor opvoeders en professionals. Kinderen vanaf 10 jaar zouden dit boek zelf kunnen lezen; voor jongere kinderen is begeleiding van een opvoeder aan te raden.

In zeventien hoofdstukken wordt op een toegankelijke manier kennisgemaakt met meertaligheid. De lezer wordt meegenomen in een basisschoolklas, waarin kinderen opgroeien met meerdere talen in de thuis- en schoolsituatie.

Er wordt uitleg gegeven over sequentiële en simultane meertaligheid en over hoe dit er in de alledaagse communicatie uit ziet. Er is aandacht voor de stille periode, de taalrelatie en het begrip ‘basistaal’. Op een heldere manier wordt beschreven hoe meertalige kinderen woorden leren, met zowel aandacht voor de kwaliteit als de kwantiteit van de woordenschat. De verschillende adviezen met betrekking tot de taal die thuis gesproken zou moeten worden zijn beschreven, waarbij ook weergegeven wordt welke consequenties deze keuzes kunnen hebben.

Na ieder