Log in
‘Hoe nu verder met afasie’ is een informatiehandboek voor mensen met afasie en hun omgeving, voortgekomen uit een samenwerking tussen AfasieNet, Stichting Afasie Nederland en Zuyd Hogeschool, en mogelijk gemaakt door Stichting Landelijk Serviceproject ’76 (Nederlandsche Tafelronde).
Lydeke Fransen

R. Dalemans, G. Vis, L. Brock, I. Bogaerts, 2016, www.afasienet.com, €20,-, ISBN 9789070859008

Het handboek heeft een fors formaat, en is duidelijk bedoeld om op tafel te leggen tijdens een gesprek. Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken en bijlagen, die door middel van gekleurde banden en tabbladen van elkaar onderscheiden worden. De vormgeving, en het formaat en de samenstelling van de teksten is gericht op mensen met afasie; de teksten zijn groot afgedrukt en grammaticaal eenvoudig. Belangrijke woorden in de zin zijn vetgedrukt. Alle teksten staan op de rechter bladzijde. De linker bladzijde is ingevuld met een illustratie.

In het eerste hoofdstuk ‘Hoe nu verder?’ wordt algemene informatie gegeven over afasie, een beroerte, revalidatie en herstel, en de verschillende (para)medici die daarbij betrokken zijn.

In het tweede hoofdstuk ‘terug naar huis…hoe verder?’ wordt ingegaan op de situatie thuis. Onder meer komen aan de orde de