Log in
M. Orioni, 2020, Uitgeverij SWP Amsterdam, 240 pagina’s, € 25,00, ISBN 9789088509872
Wytske Jongbloed

Meertaligheid is een hot item.

Iedereen heeft er een mening over of geeft goedbedoelde adviezen. In werkelijkheid bestaat er echter nog veel onwetendheid over meertaligheid. Marinella Orioni, ook bekend van het boekmeertalige kind_page-0001 ‘Meertalig opvoeden,’ rekent in dit boek af met alle negatieve (voor)oordelen die bestaan over meertalige kinderen en meertalig opvoeden. Ze combineert hierbij de wetenschap met de ervaringen van deze kinderen en hun omgeving.

Het boek bestaat uit drie delen die in willekeurige volgorde gelezen kunnen worden. In het eerste deel wordt er gekeken naar de huidige (wetenschappelijke) stand van zaken rondom meertaligheid. In het tweede deel nemen we het meertalige kind onder de loep en in het laatste deel volgen we het meertalige kind op zijn levenspad en kijken we naar de interactie met de samenleving. Hier komt ook de rol van de logopedist