Log in
Vertaling door Michiel W. Hengeveld, 2014, Uitgeverij Boom, € 149,95, 1211 PAG., ISBN 9789089532220
Janneke de Waal-Bogers

De DSM-5 is, als opvolger van de DSM-IV, bedoeld als standaardwerk voor clinici, behandelaars en andere professionals in de generalistische en specialistische ggz en huisartsenzorg. Het boek dat ruim twee kilo weegt biedt een systematische onderverdeling van psychische stoornissen, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste, met alle bijbehorende criteria. Logopedisten zullen dit werk niet standaard in de kast hebben staan. Aangezien logopedisten regelmatig patiënten zullen zien die een diagnose kunnen hebben volgens de DSM-5 is het belangrijk om globaal op de hoogte te zijn van de inhoud van dit boek en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de DSM-IV.

De opbouw van het boek en de volgorde van de hoofdstukken passen bij de levensloopbenadering: stoornissen die in de kindertijd vaker worden gediagnosticeerd worden eerst genoemd (zoals neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) en stoornissen die op latere leeftijd vaker voorkomen (zoals neurocognitieve stoornissen) worden aan het einde van het boek beschreven. Bij de beschrijving van iedere stoornis is een paragraaf opgenomen die