Log in
E. Gerrits, M. Beers, G. Bruinsma, I. Singer (Red), 2017, Coutinho, 424 pag, €49,50, ISBN 9789046904015
Janneke de Waal-Bogers

Auteurs willen met deze uitgave actuele wetenschappelijke kennis over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) toegankelijk maken voor professionals die werken met kinderen met TOS.

En dat is ze zeker gelukt, het boek is zeer compleet. De inhoud is, getuige de indrukwekkende literatuurlijst van 50 pagina’s, samengesteld vanuit recente nationale en internationale wetenschappelijke kennis. In de inleiding wordt vermeld dat het boek zich hierbij richt op kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis (S-TOS). Als lezers de inleiding overslaan missen ze dit, handig dus om hier te vermelden. De indeling van het boek voelt logisch aan: na algemene informatie en de kenmerken van taalstoornissen komt vervolgens diagnostiek, therapie en evaluatie van de therapie aan bod. Hoofdstukken kunnen ook goed afzonderlijk gelezen worden.

Het boek begint met meer algemene kennis over TOS, zoals toelichting van de defi nitie, prevalentie, oorzaken en prognose (allen hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 worden vervolgens de kenmerken van taalontwikkelingsstoornissen per leeftijdsfase beschreven (baby’s en peuters, kinderen van 4-8 jaar, kinderen van 9-12 jaar,