Log in
Hans Grietens, Johan Vanderfaeillie en Bea Maes (RED.), 2014, € 37,50 ISBN9789033497940
Maaike de Kleijn

In dit handboek komen een aantal stoornissen/problemen aan bod waarmee je als therapeut regelmatig aan in aanraking komt. Het boek bevat verschillende hoofdstukken die telkens één stoornis of probleem bij kinderen en jongeren centraal stelt. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen,
 2. Kinderen en jongeren met een leerstoornis,
 3. Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking,
 4. Kinderen en jongeren met een austisme-spectrumstoornis;
 5. Kinderen en jongeren met een auditieve beperking,
 6. Kinderen en jongeren met een visuele beperking,
 7. Kinderen en jongeren met een fysieke beperking;
 8. Zieke kinderen en jongeren,
 9. Delinquente jongeren;
 10. Minderjarige slachtoffers van mishande-ling en verwaarlozing,
 11. Vluchtelingenkinderen- en jongeren. Vrijwel elk onderwerp bevat informatie over de definitie en terminologie, prevalentie, diagnostiek, opvoeding en onderwijs en behandeling.

Het boek is echt geschreven met de bedoeling een handboek te zijn. De