Log in
Dyslexie stopt nooit, hoewel de aandacht ervoor op volwassen leeftijd afneemt ten opzichte van de kinderleeftijd.
Joost de Beer

Toch neemt de impact van dyslexie toe naarmate de leeftijd vordert: dyslexie wordt dan voelbaar in de dagelijkse beslommeringen, in de emotio­nele gezondheid, in sociale rela­ties en in de participatie. Juist dan is contact met gelijkgestemden zinvol om ervaringen te bespreken en mogelijke oplossingen uit te wisselen. De vereniging Impuls en Woortblind organiseert al 20 jaar dergelijke bijeenkomsten waaraan na al die jaren nog steeds behoefte bestaat. Dit boek is de neerslag van die bijeenkomsten: het is geschreven vóór volwasse­nen met dyslexie dóór volwasse­nen met dyslexie en dat maakt de inhoud zo valide: het geeft de lezer een directe inkijk in de impact die dyslexie op een leven kan hebben. Het is prachtig vorm gegeven met het dyslexiefont als lettertype en toepasselijke illus­traties van Leontien Jansen.

De opbouw van het boek volgt de opbouw van de bijeenkomsten: het (h)