Log in
John Dierx/Cindy de Bot/Andrea Steuns/Marleen Mares, Uitgeverij Coutinho 2022, €24,50, ISBN 978 90 469 0827 3
Karin Derks

Boek, geschreven door gezond­heidswetenschappers voor studenten hbo Verpleegkunde, hbo Social Work en studenten aan de paramedische hbo-opleidingen. Zichtbaar wordt de transitie in denken vanuit het bio­medisch model (ziekte) naar een persoonsgerichte benadering (gezondheid) in Zorg en Welzijn.

In deel 1 van dit boek wordt steeds uitgegaan van de wens tot verandering van gedrag. Bestaande gedragsmodellen worden beschreven als uitgangs­punt voor deze verandering. In deel 2 worden verschillende settings van gedragsverandering beschreven: wijk, school, werkituaties en ziekenhuis zijn voor de logopedist het meest aanspre­kend. Voor iedere setting wordt een algemene koppeling gemaakt van deze modellen naar het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.