Log in
Deel 1. Clusterreductie s-/backing/fronting W. Dijkstra-Buitendijk & L. van den Engel-Hoek, 2016, www.logopediemateriaal.nl, € 139,50  
Marloes van de Loo-Korthout

Het programma FonoLog voor de fonologische therapie bestaat uit een map met werkbladen en oefenbladen, een handleiding, informatie voor ouders en een korte instructie. Deze zijn gesorteerd per fonologisch proces en per klank. Voor elk fonologisch proces is dezelfde indeling aa gehouden: oefenbladen met luisterwoorden (‘Luister Goedoefeningen’), oefeningen voor het fonologisch bewustzijn (‘Het moet anders’), en suggesties voor het oefenen van doelwoorden met spelmateriaal en aan de hand van plaatjes, zowel voor de logopedist als voor ouders (‘Oefen Doe woorden’ en ‘Oefenwoorden’). Tot slot zijn er voor elk proces enkele minimale paren in drie verschillende vormen. De auteurs hebben er voor gekozen om bijna alle oefeningen in drie stappen onder te verdelen: eerst alleen ‘aanbod’, vervolgens wordt productie gevraagd van het losse woord, en in stap drie kan het doelwoord in een zin uitgelokt worden.

FonoLog is een zeer overzichtelijk programma voor fonologische therapie. Het is gebaseerd op de principes van Parents and Children together (PACT), Hodson & Paden en