Log in
A. Bastiaans, 2017, info@voicejoy.nl, 36 pag., €17,50 (ex. Verzendkosten)
Lindy Sevens

Fiep en Toos gaan naar zee is na Gijs het sterke paard, Lotte de dappere koe en Bauke de nieuwsgierige hond het vierde prentenboek van Annemieke Bastiaans. Dit prentenboek heeft een verbinding met de voorgaande prentenboeken, maar het is ook afzonderlijk te gebruiken.

Fiep en Toos gaan naar zee is opgebouwd uit een voorleesverhaal in combinatie met liedjes. Het boek is vooral geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3,5 jaar, maar ook kinderen van 2 jaar vinden de prenten en liedjes al leuk. Door het gebruik van pictozinnen in het verhaal wordt de zinsbouw visueel gemaakt. De structuur van het verhaal kan visueel ondersteund worden door de plattegrond.

Het boek is bruikbaar voor logopedisten, leerkrachten en ouders. Achter in het boek staan taaldenkvragen op 4 verschillende DGM niveaus (waarnemen, verbanden leggen, ordenen en redeneren). Het boek kan ingezet worden voor verschillende doeleinden. Kinderen krijgen inzicht in de dagen van de week en het gebruik van een kalender, sociale routines zoals telefoneren, vragen