Log in
B.J.A. de Groot, K.P. van den Bos, B.F. van der Meulen, 2015, pearsonassesment and  informatien b.v., € 250,00
Manon van der List

De Fonemische Analyse Test – Revisie is een herziene versie van de Fonemische Analyse Test (FAT). De wijzigingen omvatten de volgende punten:

  • de steekproefgrootte is uitgebreid, waarbij stratificatie naar regio.
  • de meettechnische aard is gewijzigd, er is een nieuw scoringsprincipe toegepast tav responssnelheid en responsaccuratesse van de twee subtests en de combinatieschaal FAT-R index.
  • herziening van de normering en de betrouwbaarheid.
  • aanvullende onderzoeksdata in verband met validiteit.

Doelgroep: kinderen van 7 tot en met 14 jaar die het basisonderwijs volgen vanaf groep 3 tot en met de eerste twee jaren van het vervolgonderwijs in Nederland.
Gebruiksdoel: De FAT-R is bedoeld om het niveau van de fonemische analysevaardigheid bij kinderen in het leeftijdsbereik van 7 tot en met 14 jaar te bepalen. Een specifiek gebruiksdoel is om de (verklarende) diagnostiek van taal- en lees- en spellingstoornissen te ondersteunen, in het bijzonder bij (vermoedens van) dyslexie en comorbide stoornissen zoals de combinatie van SLI en dyslexie en