Log in
De Witte/Joost Bos, 2013, zie ook www.fasproject.nl €29,95, 236 PAG., ISBN 9789082144703
Marloes van de Loo-Korthout

Dit boek is geschreven als onderdeel van het FAS-project. Alcoholgebruik en –misbruik wordt nog te zeer gebagatelliseerd. De ernst van het probleem wordt nog niet overal herkend en erkend. FAS (Foetaal Alcohol Syndroom, zie ook het artikel elders in dit tijdschrift) is een aandoening die simpelweg voorkomen kan worden. De schrijvers van dit boek hopen een bijdrage te leveren aan de bewustwording rondom FAS. Na een inleiding van Rutger-Jan van der Gaag, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG komt er een inleiding over ‘kortsluiting’ door Dick Swaab van het Nederlands herseninstituut.

Het boek start met de verhalen van een aantal kinderen. De verhalen worden verteld door ouders of pleegouders. Het boek is vrij groot van formaat en de foto’s beslaan vaak hele pagina’s. De combinatie van de indrukwekkende foto’s en de indringende verhalen maken dit boek de moeite waard. Aan het eind van het boek is een aantal interessante hoofdstukken opgenomen met