Log in
H. van der Steege, G. Schreiner, N. van de Kreeke-Alfrink, M. Boonstra. Herziene versie 2014, CED Groep, €95,-, Aantal bladzijde handleiding 48, toets items 48, ISBN: 978-90-5819-310-0.
Marcella Kamp

In 2014 is Vragenlijst Denkprocessen (VLDP) herzien. De vernieuwde map bestaat uit testafbeeldingen, scoreformulieren en een handleiding. Met deze vragenlijst kan het taaldenkniveau van kinderen van 4 tot 7 jaar in kaart gebracht worden. Er wordt gekeken naar de taaldenkvaardigheden en de talige cognitieve processen die nodig zijn om goed mee te komen in het basisonderwijs. De VLDP geeft inzicht in het niveau waarop de denkprocessen van kinderen plaatsvinden en in taal worden uitgedrukt. De nieuwe versie van de VLDP is genormeerd en gevalideerd. Dit was bij de vorige versie niet het geval. Er is in de huidige versie een aantal items gemoderniseerd en aangepast. In de hernieuwde versie is een uitgebreide verantwoording in de handleiding opgenomen.

De VLDP is makkelijk af te nemen. Er staan duidelijke instructies in voor de logopedist. Wanneer je door kunt werken met een kind is de lijst in één behandeling af te nemen. De verschillende niveaus worden door elkaar afgenomen. Dit werkt voor de kinderen erg prettig