Log in
L. van den Engel- Hoek e.a., 2018, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, 208 pag., € 33,95, ISBN 9789023255505, 5e herziene druk
Caroline Nauwels

Onlangs is de 5e herziene druk van dit boek, waarvan de auteurs allen werkzaam zijn binnen de afdeling Revalidatie, Logopediekinderen van het Radboudumc in Nijmegen, verschenen.

Het boek is primair geschreven voor logopedisten en logopediestudenten, hoewel het ook voor andere hulpverleners die met jonge kinderen met eet- en slikproblemen in aanraking komen zinvol kan zijn. Als ervaren prelogopedist heb ik dit boek standaard bij mijn voorbereidingen voor diagnostiek en behandeling op mijn bureau liggen. Onmisbaar in de prelogopedie. Deze herziene druk biedt echt weer nieuwe informatie. Zo worden, in vergelijking met de 4e druk van dit boek, nieuwe onderzoeksmethoden beschreven voor bijvoorbeeld de problemen bij het drinken uit borst of fles, het kauwen en het drinken uit een beker. Eveneens nieuw is het hele hoofdstuk dat gewijd is aan speekselcontrole. Zeer bruikbaar in de dagelijkse logopedische praktijk.

Het boek bestaat uit 3 delen. Deel 1 beschrijft de normale ontwikkeling van het slikken, principes van het motorisch leren en ouderbegeleiding. In deel 2 komen