Log in
X.S.T Tan (RED.), Suyi Publicaties Amsterdam, €60,- (INCL. BTW), 403 BLZ., ISBN 978-90-72008-00-8
Esther van Niel

Dit boek is een herziene uitgave van de eerdere uitgave in 2005. Ondanks het feit dat dhr. Tan in 2003 is overleden, worden zijn teksten nog gebruikt en leeft zijn gedachtengoed in dit boek voort.

De opbouw van dit boek is gelijk aan de versie van 2005 en bestaat uit drie delen.

In het eerste deel wordt de normale spraaktaalontwikkeling besproken, die wordt gerelateerd aan het metamorfoseconcept (Tan, 1990). Dit is een neurologisch concept van de taalontwikkeling, waarbij uitgegaan wordt van een lateralisatie tijdens de (taal)ontwikkeling van rechterhemisfeeractiviteit naar linkerhemisfeeractiviteit, vanaf de periode dat het kind drie-woordzinnen gaat maken. Tan ontwikkelde zijn concept op basis van hersenonderzoeken uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. In het boek wordt eerst de taalontwikkeling op basis van bekende ontwikkelingsfasen beschreven en onderbouwd met bekende bronnen. Vervolgens beschrijven de auteurs veranderingen in de hersenen die plaatsvinden gedurende de ontwikkeling en onderbouwen dit met neurowetenschappelijk onderzoek. Zij koppelen veranderingen in de hersenen aan veranderingen in gedrag en de