Log in
A.M. Schaerlaekens, 2021 (3e druk), Noordhoff Uitgevers bv, 358 pag., ISBN 9789001753900, €54,95.
Melissa Krommedam-Wiegertjes

Het boek ‘de taalontwikkeling van het kind’ geeft, reeds sinds 1977, een helder inzicht in de algemene taalontwikkeling van kinderen. Het wordt niet voor niets een overzichtelijk basisboek genoemd. Kennis over de taalontwikkeling en de recente inzichten zijn noodzakelijk voor eenieder die met (jonge) kinderen werkt.

In het boek is aandacht voor de kindertaalontwikkeling in het algemeen en de koppeling naar de Nederlandse taal. De praktische voorbeelden en kleurrijke illustraties maken het boek plezierig om te lezen en zorgen ervoor dat de theorie gaat leven. Per fase van de ontwikkeling ( prelinguaal, vroeglinguaal, differentiatiefase en voltooiingsfase) worden de belangrijkste aspecten besproken en beeldend gemaakt. Er is tevens aandacht voor het taalaanbod van de omgeving, twee- en meertaligheid en taalproblemen bij kinderen.

In de derde herziene druk is recentelijk wetenschappelijk onderzoek verwerkt, zowel internationaal wetenschappelijk onderzoek