Log in
Een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen, 2015, Uitgever: Bazalt Educatieve Uitgaven, €17,95, ISBN 9789461182074 en handleiding voor leraren, ISBN 9789461182081, € 46
Esther van Niel

TweeDe bovenkamer is een studie- of opzoekboek voor het eigen maken van de grammatica van het Nederlands. Het boek is geschikt voor de oudere (vanaf bovenbouw basisonderwijs) Nederlandse leerling en anderstalige leerling, die graag inzicht krijgt in de grammatica van het Nederlands. In dit boek worden taalregels uitgelegd en wordt uitgegaan van aanwezig metalinguïstische vermogens van de taalverwerver. In het boek wordt de Nederlandse grammatica uitgelegd aan de hand van kleurcodes voor zinsdelen en symbolen voor woordsoorten. Een handeling (werkwoord) wordt bijvoorbeeld gecodeerd met rood, een persoon (in de rol van onderwerp) met geel. Een grote driehoek staat voor een zelfstandig naamwoord, een groot vierkant voor een bijwoord. Bij het ontleden van zinnen wordt gebruik gemaakt van kaartjes. De zinsdelen worden aangegeven met horizontale kleurkaartjes, de woordsoorten met verticale kaartjes. Deze kaartjes kunnen vanuit het boek gekopieerd en geknutseld worden. Hierdoor wordt de grammatica van het Nederlands visueel weergegeven. In het boek wordt de Nederlandse grammatica in verschillende hoofdstukken