Log in
F. Sussman & E. Weitzman (deel 1 en 2), E. Weitzman & L. Drake (deel 3), 2018, Uitgeverij SWP, 50-80 pag, €18,- per deel, ISBN deel 1 9789088507670, deel 2 9789088507663, deel 3 9789088507687
Janneke de Waal-Bogers

Met spel kan de logopedist aan alle aspecten van communicatie werken. Deze drie boeken geven hierbij een schat aan concrete informatie. Uitgangspunt is het verbeteren van contactspel met DANS:

Doe hetzelfde nog een keer, Aanbieden van mogelijkheden om de beurt te nemen, Nodig je kind uit de beurt te nemen met een signaal, Stop niet, maar ga door. Deze uitgangspunten sluiten zeer goed aan op de Hanen methodiek. Het is geen verrassing dat deze drie boeken uitgaven zijn van het Hanen Centre.

Deel één (Een opzet voor contactspel) richt zich op het tot stand brengen van contactspel en de basisvoorwaarden hierbij. Deel 2 (Haal het speelgoed tevoorschijn) borduurt hierop verder en richt zich op het inzetten van geschikt spelmateriaal. In deel 3 (Gebruik fantasie in het spel van je kind) komt fantasiespel aan bod. Deel 2 en 3 gaan beiden specifiek in op spelontwikkeling bij kinderen met autisme.

De boekjes bevatten ouderinformatie, maar dan wel voor ouders die iets meer in hun mars hebben.