Log in
Dit proefschrift richt zich op de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke taaltesten zijn er beschikbaar voor het meten van het begrip van gesproken taal bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP en zijn deze adequaat? 2. Hoe adequaat is de C-BiLLT voor de beoordeling van het begrip van gesproken taal bij niet-spreken-de kinderen met een ernstige CP en wat zijn de psychometrische eigenschappen van dit instrument? 3. Wat is het taalbegripsniveau bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen? 4. Wat is de samenhang tussen het taalbegripsniveau en het type en de ernst van de hersenbeschadiging bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP?
Joke Geytenbeek

Op 1 april 2015 promoveerde Dr. J.J.M. Geytenbeek. Haar proefschrift beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een taalbegripstest met de naam Computer-Based instrument for Low motor Language Testing ofwel de C-BiLLT. Deze Nederlandse test is ontwikkeld om op een betrouwbare en gestandaardiseerde wijze via een computer het begrip van gesproken taal te onderzoeken bij niet-sprekende kinderen met een ernstige cerebrale parese (CP). In totaal zijn 90 kinderen met een ernstige CP (GMFCS-classificatie IV of V) in de leeftijd van 1;6 tot 12;0 jaar uit heel Nederland bij het onderzoek betrokken. Tevens zijn met de C-BiLLT normdata verzameld bij een controlegroep van 806 zich normaal ontwikkelende kinderen (TD) in de leeftijd van 1;2 tot 7;6 jaar.

Deel 1 van het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van de C-BiLLT om het begrip van gesproken taal bij niet-sprekende kinderen met een ernstige CP te onderzoeken.

Hoofdstuk 1 geeft een introductie op dit proefschrift, presenteert de onderzoeksvragen en beschrijft de opzet van het hele onderzoek.

Hoofdstuk 2 beschrijft