Log in
D. Lapp e.a., Nederlandse bewerking: T. van Dalen, D. Mijs & M. van Logchem, 2018, Uitgeverij Pica, 219 blz., € 24,95 (incl. BTW), ISBN 9789492525659  
Saskia W. Eelman

De laatste tijd gonst de term rond onder dyslexiebehandelaars en in de onderwijswereld: Close Reading, een nieuwe aanpak voor verdieping van tekstbegrip. Dit boek bevat zowel een theoretische onderbouwing als hulp bij de praktische uitvoering van Close Reading. In het boek richten de auteurs zich tot leerkrachten en hun klassensituatie. Als logopedist/ dyslexiebehandelaar moet je een vertaalslag maken naar jouw praktijk.

Speerpunt is het werken met complexe teksten, teksten die de leerlingen misschien net boven de pet gaan. Volgens de auteurs is het doel van Close Reading ‘dat leerlingen inzicht krijgen in wat er in de tekst gezegd wordt, hoe het gezegd wordt en wat de bedoeling van de schrijver daarmee is of wat de betekenis van de tekst is (blz. 56).’ Niet de mooiste formulering, maar het is duidelijk dat het om meer gaat dan belangrijke informatie uit de tekst halen. Het boek zoomt in het eerste hoofdstuk in op een lastig vraagstuk: hoe bepaal je de complexiteit van een