Log in
R. Brinkman, 2018, Uitgeverij BreinDok, 115 pagina’s, € 29,50, ISBN 9789492649058
Tieneke Koopman

Het boek biedt een theoretische basis en een praktische handreiking met 25 direct toepasbare werkvormen, om mensen met afasie te ondersteunen in de chronische fase van afasie bij het opnieuw vormgeven aan hun identiteit via gerichte groepsbehandeling. De illustraties van ervaringsdeskundige Reno Huibers maken de werkvormen extra toegankelijk voor mensen met afasie. De werkbladen, gedichten, VASschaal met smileys en illustraties zijn ook gratis te downloaden voor eigen gebruik.

De hoofdstukken zijn goed onderbouwd met modellen zoals het ICF. Dit maakt het boek prettig leesbaar, en bereidt de lezer voor op het toepassen van de werkvormen. De werkvormen zelf zijn onderbouwd met modellen uit het onderwijs zoals de levensboom, de Roos van Leary, A-FROM en Kolb. Het boek start met een toelichting op de basisprincipes van communicatie bij afasie waarbij erkennen, ondersteunen van de taal en checken van wederzijds begrip aan bod komt. Vervolgens worden de principes van groepstherapie besproken en tips gegeven op welke momenten in de therapie er aandacht kan