Log in
W. van Elsäcker, M. Droop, M. van Druenen & M. Peeters, 2013, Bazalt, HCO en Expertisecentrum Nederlands, €195 per jaargroep
Joan Melgers

Begrijpend lezen is de basis voor alle leren. Leerlingen moeten een tekst kunnen analyseren, bekritiseren, samenvatten en er vervolgens van leren. Daarnaast zijn woordenschat en voorkennis cruciaal bij begrijpend lezen. Lezen met begrip vraagt actief lezen, je moet iets doen met de tekst. Bekend is dat leesstrategieën hierbij helpen. BLIKSEM (Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch én Motiverend) is een recent verschenen methode (2013) voor begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 en wordt uitgevoerd tijdens het voorlezen, het stillezen en de zaakvaklessen. Vraag is nu of de methode bewezen effectief is en toepasbaar is binnen een logopedische setting. Leerlingen leren met de Bliksem-aanpak een beperkte set leesstrategieën gebruiken, waarvan in eerder wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze effectief zijn: voorspellen, voorkennis ophalen, begrijp ik wat ik lees, woorden leren, schema’s maken, verbanden leggen en samenvatten. Tweejarig wetenschappelijk onderzoek in groep 5 en 6 (40 scholen) naar de effectiviteit van Bliksem toonde aan dat de kinderen die met Bliksem werkten aan het eind