Log in
P. De Buyckere, C. Hulshof & L. Missine, 2021, Uitgeverij Lannoo Campus, €27,99, 344 pag., ISBN 9789492873040
Janneke de Waal-Bogers

Dit boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel staat de ontwik­keling van het individu centraal. Hierin wordt bijvoorbeeld de cog­nitieve ontwikkeling belicht, de taalontwikkeling en de spelont­wikkeling. Het hoofdstuk over de taalontwikkeling bevat voor logo­pedisten waarschijnlijk geen nieuwe informatie, maar gezien de wisselwerking met de andere ont­wikkelingsgebieden biedt dit boek betrouwbare en helder geschreven informatie die inte­ressant is voor logopedisten. Ook komen onderwerpen aan bod die verder van de logopedie staan zoals het belang van slaap en de invloed van social media.

Het tweede deel gaat over de rol van anderen bij de ontwikkeling