Log in
B. Levering (red.), 2020, uitgeverij SWP, 75 pag., € 17,95, ISBN 9789088509957
Barbara Vriens

Er bestaat in de praktijk grote verwarring over dyslexie.

Heeft het een genetische oorzaak, een neurofysiologische of komt het vooral door slecht leesonderwijs? Wetenschappers verschillen hierin sterk van opvatting en belasten daarmee de praktijk. Om over de dyslexie-industrie nog maar te zwijgen.

In dit boekje worden bijdragen geleverd van tien hoofdrolspelers in het wetenschappelijk debat zoals verwoord op het gelijknamige congres in 2019. Aanleiding voor dit congres was het programma van Spraakmakers’ Follow the Money waarin de dyslexie-industrie onder de loep werd genomen.

De vraag of dyslexie bestaat en het feit dat we ons er zoveel mee bezig houden onderstreept het uitzonderlijk belang dat we aan leren lezen hechten.

Acht