Log in
K. Vernooy, 2022, Gompel&Svacina Uitgevers, 186 pag., ISBN 9789463713948
Janneke de Waal-Bogers

Als je vaak literatuur leest over taal- en leesonderwijs, dan is de kans groot dat je een artikel of boek hebt gelezen van de hand van Kees Vernooy. Deze nieuwste uitgave beschrijft recente weten­schappelijke inzichten over begrij­pend lezen. Voor logopedisten die werken op scholen en logopedis­ten die leerlingen begeleiden met problemen hebben op het gebied van begrijpend lezen, geeft dit boek een overzicht aan kennis hierover.

In dit boek worden alle variabelen die begrijpend lezen kunnen beïn­vloeden, helder uiteengezet. Ook wordt aandacht gegeven aan de preventie van problemen met begrijpend lezen bij risicoleerlin­gen. Het onderwijs in begrijpend