Log in
Dit boek leert je anders kijken naar de ontwikkeling van mensen met autisme en hoe daarmee om te gaan.
Lisette Aubri-Kin

Het boek begint met een uitgebreide theoretische achter­grond over diagnostiek bij mensen met een atypische ontwikkeling. Hierbij wordt het diagnostische instrument S-MAS1P (Socio­schema met Mental Age Spectrum within 1 Person) grondig door de schrijfster besproken. Mensen met autisme herkennen zich in de kenmerken die hieruit naar voren komen. Voor de onderzoeker en degene die werkt of omgaat met mensen met autisme is het een andere manier van kijken naar de mens met een atypische ontwikkeling.

Dit boek leert je anders kijken naar de ontwikkeling van mensen met autisme en hoe daarmee om te gaan.