Log in
A. Horeweg, 2022, uitgeverij Pica, 176 pag., €14,95, ISBN 9789493209541.
Daphne de Wijs

Dit boek leert je kijken naar de vele oorzaken van ‘het stille kind’ in de klas. Het boek begint met een inleiding waarin benadrukt wordt dat alle stille kinderen gezien moeten worden. Ook de kinderen die het fijn vinden om stil te zijn. De introverte kinderen. Verder worden er hier al wat alge­mene tips gegeven voor de leer­kracht voor in de klas. Elk hoofdstuk behandelt een moge­lijke oorzaak van ‘het stille kind’. Stil omdat ik het fijn vind, stil omdat ik mij niet op mijn gemak voel, stil omdat ik mij niet kan uiten, stil omdat ik het niet fijn heb in de klas en stil omdat ik bui­ten school