Log in
A.C.M. Rietveld en V.J. van Heuven, 4e druk, 2016, Uitgeverij Coutinho, 464 pag., € 39,50, ISBN: 978 90 469 0542 5
Marjolein Coppens

Net als in de eerder verschenen versies van het boek Algemene Fonetiek, is ook in deze vierde druk een schat aan informatie verwerkt. Rietveld en van Heuven weten als geen ander de Nederlandse spraakklanken, de vorming en eigenschappen daarvan te beschrijven en uit te leggen in alle aspecten. Het boek is geschreven vanuit deskundigheid en gaat uit van een meer dan basale kennis bij de lezer, is daarmee vooral gericht op Masterstudenten in Taalwetenschap en Logopediewetenschap, maar is zeker ook informatief voor studenten logopedie, al zijn sommige onderwerpen in het boek complexer van aard. Voor onderzoekers op het gebied van spraak en verstaanbaarheid en voor studenten Taal- en Spraakwetenschap is Algemene Fonetiek onmisbaar.

Het boek begint met de basisuitleg over spraak en spraakorganen, gezien vanuit het Nederlands. Vanuit spraakklanken wordt dieper ingegaan op syllabes, woorden en zinnen. Vervolgens worden eigenschappen van spraakklanken belicht en worden golfvormen, formanten en spectra besproken. Spreken en luisteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden wanneer we