Het hebben van een communicatiestoornis heeft grote impact op iemands dagelijks leven. Deze impact noemen we ook wel communicatieve participatie. Het is belangrijk om de impact van een communicatiestoornis op iemands dagelijks leven mee te nemen in de logopedische behandeling. Er zijn alleen nog geen bruikbare meetinstrumenten om dit te onderzoeken. Binnen het onderzoeksproject COPE willen we dit ontwikkelen.

Doel onderzoek

Voor deze studie zijn we op zoek naar kinderen en jongeren (12-25 jaar) met spraak-, stem-, taal of gehoorstoornissen. We willen weten waar kinderen en jongeren met communicatiestoornissen in het dagelijks leven in beperkt worden. Deze informatie levert waardevolle input voor de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument.

Wat wordt er van de participant verwacht?

  • De participant wordt gevraagd een dagboek bij te houden. Dit kan op verschillende manieren (schriftelijk of middels foto’s/video’s). In dit dagboek wordt vastgelegd op welke momenten de participant wel/niet goed mee kon doen door zijn/haar communicatieprobleem.
  • De participant wordt uitgenodigd voor een interview waarin verder over dit onderwerp gesproken wordt.

Helpt u mee met het werven van de participanten?

Kent u mogelijke participanten die interesse hebben in deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op via: eline.alons@hu.nl