Verminderen regeldruk en administratie lasten

In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van regeldruk en vermindering van administratieve lasten. Deze zijn ook van belang voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek naar regeldruk

 • Het is niet meer nodig om een herhaalverwijzing te vragen bij de verwijzer bij behandeling langer dan 12 maanden. Dit is ingegaan per 1 januari 2017. In plaats daarvan stuurt de zorgverlener een tussentijdse rapportage naar de verwijzer.

  Lees hier meer over

 • Zorgverzekeraars stellen verschillende eisen aan verwijzingen door artsen. Hierdoor worden verwijsbriefjes onvolledig ingevuld wat tot de nodige vertraging en rompslomp leidt. Om hier een eind aan te maken gaan paramedici en verwijzers met dezelfde verwijsgegevens werken.
   
 • Er komt een onderzoek hoe ICT zorgverleners nog beter kan ondersteunen, bijvoorbeeld bij het indienen van declaraties, uniforme diagnosecodering en (beveiligde) uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders. Ook dit leidt tot vermindering van administratieve lasten.
   
 • Zorgverzekeraars gaan zoveel mogelijk gaan werken met uniforme algemene bepalingen en declaratiebepalingen in contracten. 

  Lees hier meer over