Verminderen regeldruk en administratie lasten

In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van regeldruk en de administratieve lasten. Deze zijn ook van belang voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

Bekijk de uitkomsten van het onderzoek naar regeldruk

Uniformering structuur algemene voorwaarden en declaratieparagraaf overeenkomsten
De structuur van de algemene voorwaarden en declaratieparaaf zijn in contracten van de aanbieders in de eerstelijn geüniformeerd. Vanaf 2019 gebruiken alle zorgverzekeraars dezelfde opzet en is er minder uitzoekwerk voor zorgverleners. De komende tijd gaan we door met verkennen of er mogelijkheden zijn voor verdere uniformering.

Klik hier voor de Uniforme Declaratieparagraaf

Vervangend systeem voor diagnose codering
Veel partijen -waaronder de NVLF- vinden dat de huidige coderingssystematiek logopedische diagnose beter kan. Er is een onderzoek gedaan naar een nieuw paramedie-breed systeem van codering. Bedoeling is dat dit onderzoek bouwstenen oplevert voor een Coderingssysteem op basis van ICF dat onder andere beter declaraties, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering ondersteunt. De NVLF heeft besloten deel te nemen aan het onderzoek.

ICT
Er loopt een onderzoek hoe ICT zorgverleners nog beter kan ondersteunen, bijvoorbeeld bij het indienen van declaraties, uniforme diagnosecodering en (beveiligde) uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders. Ook dit moet leiden tot vermindering van administratieve lasten.