Verbeteren kwaliteit van zorg

In het hoofdlijnenakkoord (2017-2018) voor paramedische zorg zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Op deze pagina vind je de afspraken en uitkomsten die van belang zijn voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

  • Er is een onderzoek gedaan naar het verbeteren van patiëntinformatie in de paramedie. In het rapport staan aanbevelingen over het beschikbaar stellen van uniforme en betrouwbare informatie. Voordat concrete stappen kunnen worden gezet is vervolgonderzoek nodig en afstemming tussen o.a. de beroepsverenigingen en de Patiëntenfederatie Nederland. Klik hier om het rapport in te zien.

  • De kwaliteit van alle zorgverleners moet transparant zijn door bijvoorbeeld ingeschreven te zijn bij een Kwaliteitsregister. Voor patiënten moeten de registers in de toekomst makkelijk in te zien zijn. Er is een onderzoek gedaan om de beroepsverenigingen te ondersteunen in het maken van afspraken over het gebruik van kwaliteitsinformatie en het vertalen naar invulling per beroepsgroep. Hierover lees je meer in het rapport Kwaliteitssystemen van KPMG.

  • Er is één uniforme vragenlijst om klantervaringen te meten. Deze PREM-vragenlijst (Patient Reported Experience Measure) is sinds begin 2018 beschikbaar voor de logopedie. Bijna alle paramedische zorgverleners werken met deze vragenlijst. Over de verdere ontwikkeling en uitvoering van de landelijke PREM paramedie is een onderzoek gedaan. Klik hier om het rapport in te zien.

  • Er zijn voorbereidingen gedaan om te komen tot een meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg. Onderzoek is nodig om het nut en effect van de zorg aan te tonen. In de Kennisagenda Logopedie zijn 50 onderzoeksvragen geformuleerd voor de logopedie.

  • Om zorgkosten te besparen vindt steeds meer een verschuiving plaats van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn (substitutie). Het is niet altijd duidelijk of dit ook een besparing oplevert. Er is een rapport opgesteld door alle betrokken partijen om meer inzicht te geven. Kijk voor meer informatie op http://www.zorgopdejuisteplek.nl/.