Verbeteren kwaliteit van zorg

In het hoofdlijnenakkoord voor paramedische zorg zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Op deze pagina vindt u de afspraken die van belang zijn voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

 • Er komt een digitaal patiëntenplatform, uiterlijk in 2020. Dit platform moet de patiënt goede informatie bieden over de behandeling van zijn klachten. Ook moet hij ervaringen van andere patiënten terug kunnen vinden.
   
 • De kwaliteit van alle zorgverleners moet transparant zijn door bijvoorbeeld ingeschreven zijn bij een Kwaliteitsregister. Voor patiënten moeten de registers in de toekomst makkelijk in te zien zijn.
   
 • Er komt één uniforme vragenlijst om klantervaringen te meten. Het streven is om in 2018 met deze Patient Reported Experience Measure (PREM) te gaan werken. De PREM vervangt de huidige klantervaringsonderzoeken (KEO). Alle paramedische zorgverleners gaan met deze vragenlijst werken.

  Lees meer over de stand van zaken

 • Er komt een meerjarig onderzoeksprogramma om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dit onderzoek is ook bedoeld om het nut en effect van de zorg aan te tonen.
   
 • Om zorgkosten te besparen vindt steeds meer een verschuiving plaats van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn (substitutie). Het is niet altijd duidelijk of dit ook een besparing oplevert. In de tweede helft van 2017 wordt een notitie opgesteld door alle betrokken partijen hier meer inzicht in geven. Kijk voor meer informatie op http://www.zorgopdejuisteplek.nl/.