Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg

Iedereen begrijpt dat er regels nodig zijn voor het behouden van goede, veilige en betaalbare zorg. Tegelijkertijd ervaren logopedisten een hoge werkdruk en werken regels volgens hen belemmerend voor het uitvoeren van hun vak. Kortom, ze ervaren veel regeldruk door alle registratieverplichtingen, richtlijnen, kwaliteitsinstrumenten en zorgstandaarden. Dit horen we vaak terug van onze leden.

We nemen uw signalen serieus
Als NVLF nemen wij deze signalen serieus. We realiseren ons dat kwaliteit van zorg en minder administratie soms op gespannen voet staan met elkaar. Toch blijven we namens onze leden streven naar vermindering van de regeldruk, zodat u zich zoveel mogelijk bezig kunt houden met wat u werkelijk drijft: uw vak als logopedist. En het leveren van zinvolle en zuinige zorg, van goede kwaliteit. Zorg voor minder regels is een kwestie van lange adem. We moeten hierover vaak afstemmen met veel verschillende partijen. Het gaat in kleine stapjes. Toch is elke stap er één.

NVLF ondertekent akkoord voor paramedische zorg
Om te komen tot vermindering van administratie lasten heeft de NVLF op maandag 19 juni 2017 samen met vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars, zorgverleners en minister Edith Schippers (VWS) een handtekening gezet onder het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen door in de jaren daarna.

Lees meer over de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord

Bekijk de animatie met uitleg over het akkoord

De afspraken

Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk. Bekijk hieronder wat de afspraken en hoever we hiermee zijn.

klantervaringen 2 450 bij 200
Kwaliteit

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekijk de afspraken

tarieven 450 bij 200
Contractering

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over verbetering van contractering.

Bekijk de afspraken

regeldruk 450 bij 200
Regeldruk

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten.

Bekijk de afspraken